ახალი ამბები

საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შემდეგი მიმართულებით:

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩინეთის შიჯიაჟუანგის საინჟინრო კოლეჯის (Shijiazhuang Engineering Vocational College of China - EVC)  სტუდენტები ისწავლიან.

აბიტურიენტები, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება 2015 წლის 10 სექტემბრამდე უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში რეგისტრაციის გასავლელად და წარმოადგინონ:

აბიტურიენტებისათვის

  • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის II, III და IV კურსის, მაგისტრატურის II კურსისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყება 7 სექტემბერს! 

    ვრცლად