ფინანსური დეპარტამენტი

უნივერსიტეტის 2016 წლის შემოსავლებმა 3,398,088.00 ლარი შეადგინა, ხოლო მიმდინარე წლის 9 თვეში კი 3,360,232.00 ლარი.

2016 წელს მიღებული იქნა ფინანსური მოგება 603,700.00 ლარი, ხოლო მიმდინარე წლის 9 თვეში კი 1,330,000.00 ლარი.

 უნივერსიტეტის აქტივების ღირებულებამ 2016 წელს 5,976,552.00 ლარი, ხოლო მიმდინარე წლის 9 თვეში კი 5,868,656.00 ლარი შეადგინა.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec