აკადემიური პერსონალი

პროფესორები

 • ტეფნაძე სერგო
 • ვეფხვაძე დემური
 • გრიგალაშვილი ჯემალი
 • კოგანი ფელიქსი
 • ბლიაძე სეითი
 • თორდია პანტიკო
 • მაისურაძე ანდრო
 • ზაუტაშვილი ვაჟა
 • ედიშერაშვილი ნოდარი
 • იოსებაშვილი გიორგი
 • პაპუნაშვილი ვიქტორი
 • ბროლაძე კონსტანტინე
 • ყიფიანი გელა
 • თავაძე ნინო
 • შუბლაძე თენგიზი
 • აფხაიძე ავთანდილი
 • დუმბაძე აკაკი
 • იმედაშვილი გულნარა
 • სუხიტაშვილი იური
 • არაბული კობა
 • ცირეკიძე გიორგი

 

ასოცირებული პროფესორები

თვაური უშანგი
ოქუაშვილი ნინო
ბერიძე ნოდარი
გორდეზიანი გიორგი
ხოშტარია სიმონი
ოდიშარია კორნელი
ბეჟანიშვილი ლოლიტა
ოკმელაშვილი ნინო
ნიკოლაიშვილი გურამი
ებრალიძე რობერტი
მიქაძე ვალერი
ბრელიძე მარინე
დოღონაძე ლია
ჩინჩალაძე მაია
კურტანიძე ანა
დარსაველიძე ნინო
ზაუტაშვილი გიორგი
გიორგობიანი ქეთევანი
ნონიაძე ალექსი
დუმბაძე ნოდარი
ლელაძე დემური
ინასარიძე გიორგი
ბზარაშვილი ჯემალი

ლოლაშვილი ნინო

თედეევი იულია

ჯერენაშვილი ნინო

 

 

 

ასისტენტი-პროფესორები

ძოწენიძე მედეა
ხვედელიძე ნოდარი
თიკანაშვილი ნიკა

ნინო ხუჭუა

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec