აკადემიური კალენდარი

2016-2017 წლის აკადემიური კალენდარის სანახავათ იხილეთ მითითებული ბმულს

2017-2018 წლის აკადემიური კალენდარის სანახავად იხილეთ მითითებული ბმული

განცხადება სადოქტორო პროგრამაზე მე-2 საშემოდგომო მიღების 1-ლი სემესტრის აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების და აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ

განცხადება ცვლილებები 2018 -2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური და ადმინისტრაციული რესგისტრაციის ვადებისა და აკადემიური კალენდრის განსაზღვირის შესახებ ბრძანებაში

განცხადება 2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ, ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განცხადება 2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ, ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (უცხოელთათვის)

განცხადება 2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტირს სადოქტორო აკადემიური კალენდრი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec