საინჟინრო ფაკულტეტი

4c   zogadiსაინჟინრო ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საბაკალავრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია

სამაგისტრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები

სადოქტორო პროგრამები:
საფრენი აპარატების დაპროექტება
საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია

პროფესიული პროგრამები:
საფრენი აპარატებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)
საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)

მოდულური პროფესიული პროგრამები:

საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურება B1.1

საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურება B2

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ჩართულია Erasmus Mundus-ის პროექტში ACTIVE და Erasmus+, რომლის ფარგლებშიც საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროებია: ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები, საავიაციო ქარხნები, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა.

დეკანი - პროფესორი გივი ცირეკიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

ნიკა თიკანაშვილი

ტელ: 595040808; E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec