საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - იხილეთ საიტის ძველი ვერსია

ჩარიცხვა

საინჟინრო ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლისთვის ჩასარიცხი აბიტურიენტების მაქსიმალური რაოდენობა არის:

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციის პროგრამაზე - 100 ადგილი

საფრენი აპარატების დაპროექტებისა და წარმოების პროგრამაზე - 100 ადგილი

საჰაერო ხომალდების ავიონიკის და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია - 100 ადგილი

ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია - 80 ადგილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემების პროგრამაზე - 60 ადგილი

აუცილებლად ჩასაბარებელი საგნები: უნარები, უცხო ენა, ქართული
არჩევითი საგნები: მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია ან ისტორია

გადასახადი: 2250 ლარი წელიწადში

დაფინანსება: აბიტურიენტს შეუძლია მოიპოვოს გრანტი ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან 100%, 70% ან 50%-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტი მოიპოვებს 100%-იან ან 70%-იან გრანტს, ისწავლის უფასოდ.

(შენიშვნა: თანადაფინანსების პირობა გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის ყოველსემესტრული მოსწრების საშუალო ქულა იქნება 91 და მეტი)

აუცილებელი მოთხოვნა: საინჟინრო ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველმა აბიტურიენტებმა უნდა აიღონ ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა 100/ა - ნებისმიერ კლინიკაში და წარადგინონ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემდგომ, რეგისტრაციის გავლის პროცესში.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec