ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საბაკალავრო პროგრამები:

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
საბუღალტრო აღრიცხვა
ტურიზმი

სამაგისტრო პროგრამები:

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
ფინანსური აღრიცხვა და კონტროლი

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროებია: ავიაკომპანიები, აეროპორტები, ავიასააგენტოები, საავიაციო ქარხნები, სადაზღვევო კომპანიები, სახელმწიფო მართვის ორგანოები, საბანკო სექტორი, სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციები, აუდიტორული საქმიანობის სფეროები და სხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 274 61 55; 599 08 45 55; 593 12 11 10

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec