ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

DITO7733ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საბაკალავრო პროგრამები:

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
საბუღალტრო აღრიცხვა

სამაგისტრო პროგრამები:

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
ფინანსური აღრიცხვა და კონტროლი

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროებია: ავიაკომპანიები, აეროპორტები, ავიასააგენტოები, საავიაციო ქარხნები, სადაზღვევო კომპანიები, სახელმწიფო მართვის ორგანოები, საბანკო სექტორი, სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციები, აუდიტორული საქმიანობის სფეროები და სხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი

ვახტანგ ჭარაია 

ტელ: +995 593 13 18 11 ;

E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec