ელექტრონული რესურსები

ელსევიერის ბაზები

1. Scopus-ის ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით და დარეგისტრირდით  ბმულზე  http://www.scopus.com.

2. Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს https://www.elsevier.com/solutions/scopus

3. ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/17532/

4. Science Direct-ის რესურსებზე წვდომის მიზნით მიყევით და დარეგისტრირდით   ბმულზე     https://www.sciencedirect.com/

5. ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support 

6. ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს support center overview page

7. Scival Funding(Funding Institutional)-ზე  წვდომის მიზნით, მიყევით  და დარეგისტრირდით ბმულზე   https://www.fundinginstitutional.com  

8. Scival Funding(Funding Institutional)-ის  რესურსებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით   ბმულს https://www.fundinginstitutional.com

9. ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს support center overview page  

10. Web Of Science ( http://www.webofscience.com )

11. Elsevier ScienceDirect ( https://www.sciencedirect.com ) 

12. Research Databases: Aerospace & Aviation ( https://guides.erau.edu/az.php?s=33603 ) 

13. Aviation Databases ( http://thirtythousandfeet.com/database.htm ) 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec