საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ხუთშაბათი, 04 იანვარი 2018 10:36

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღება ინგლისურენოვან პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

• „საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H)“ (შვეულმფრენის კომერციული პილოტი);
• „საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1 & B2)”.
პროგრამის კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან EASA-ს (ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს) სტანდარტების ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც მათ გახდის კონკურენტუნარიანს საერთაშორისო ასპარეზზე.

პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის საჭიროა:
• სრული ზოგადი განათლების (12 კლასის) ატესტატი (დედანი);
• ინგლისური ენის B2 დონის სერთიფიკატი (სერთიფიკატის არ არსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტი ადგილზე ჩაგიტარებთ ინგლისური ენის გამოცდას);
• სამედიცინო ცნობა (ტექნიკოსებისათვის - „ფორმა №IV -100/ა“ ; პილოტებისათვის - „პირველი კლასის საავიაციო სამედიცინო სერტიფიკატი“);
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისათვის);
• განცხადება უნივერსიტეტის სახელზე (განცხადების ფორმა გაიცემა ადგილზე);

არასრულწლოვანთათვის დამატებით საჭიროა:
• დაბადების მოწმობის ასლი;
• მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 5 იანვრიდან, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა. 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.
მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი №16, I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605.
საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55, 598-64-44-07, 595–77–83–35;

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec