შეხვედრა დამსაქმებლებთან!

პარასკევი, 21 დეკემბერი 2018 10:47

20 დეკემბერს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა დამსაქმებლებთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა საავიაციო სფეროს შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და თანამედროვე ტენდენციების განხილვა და მათი ასახვა უნივერსიტეტის გრძელვადიან სტრატეგიაში.
უნივერსიტეტის რექტორმა სერგო ტეფნაძემ პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ინფორმაცია მიაწოდა დაგეგმილი ცვლილებებისა და განვითარების ახალი სტრატეგიის შესახებ და აქტიური თანამშრომლობა სთხოვა ამ პროცესში. დამსაქმებლებმა უნივერსიტეტს გაუზიარეს მათი ხედვა და რეკომენდაციები საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესების, ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერების, სტუდენტთა წახალისების, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და ხელშეწყობის საკითხებზე.
წამყვანი ადგილობრივი ავიაკომპანიების ხელმძღვანელ პირებთან ერთად, შეხვედრას ესწრებოდნენ საქაერონავიგაციისა და საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლები.
მხარეებმა ასევე განიხილეს ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები და შემდგომი აქტივობები დაგეგმეს ამ მიმართულებით.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec