საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტების შეხვედრა ბატონ ვახტანგ ჭარაიასთან!

ორშაბათი, 11 მარტი 2019 06:28

მიმდინარე წლის 6 მარტს, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გაიმართა ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანსა და სტუდენტებს შორის!

ბატონ ვახტანგ ჭარაიას სტუდენტების არცერთი შეკითხვა უპასუხოდ არ დაუტოვებია.

ფაკულტეტის დეკანმა ისაუბრა თემაზე “განათლების მნიშვნელობა”!

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec