კონკურსის შედეგები

პარასკევი, 13 დეკემბერი 2019 05:48

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში №02-6/02 18.09.2019 წლის ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის გამარჯვებულები არიან:

ფაკულტეტი

მიმართულება/ქვემიმართულება

აკადემიური თანამდებობა

სახელი, გვარი

საინჟინრო

კომპიუტინგი/ინფორმატიკა

ასოცირებული პროფესორი

ანანიაშვილი ნათელა

საინჟინრო

კომპიუტინგი/ინფორმატიკა

ასოცირებული პროფესორი

მიქელაძე მაია

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec