სსუ-ს აკადემიურ პერსონალს ატესტაცია ჩაუტარდება

ხუთშაბათი, 13 თებერვალი 2020 13:07

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი) პროფესიული ჩვევების და კვალიფიკაციის პერიოდული შემოწმების, ასევე დაკავებულ თანამდებობაზე წაყენებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზანით ჩაუტარდებათ ატესტაცია.

ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირებს ატესტაციის ჩატარების დროის, პირობებისა და მოთხოვნების შესახებ ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec