2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე განცხადებების მიღება დაიწყო

ხუთშაბათი, 05 ოქტომბერი 2017 07:11

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი სადოქტორო პროგრამებზე მიღებას იწყებს შემდეგი მიმართულებებით:

  • საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია
  • საფრენი აპარატების დაპროექტება

საბუთების მიღება იწარმოებს 9 ოქტომრიდან 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

რეგისტრაციის გასავლელეად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • განცხადება რექტორის სახელზე;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ;
  • ელექტრონული ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
  • სამხედრო მიწერის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);
  • სამეცნიერო ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა და სამუშაო გეგმის პროექტი;
  • უცხო ენის (ინგლისური,რუსული,გერმანული) არანაკლებ B2 დონეზე ფლობის სერთიფიკატი; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მოეთხოვებათ ქართული ენის ცოდნა;
  • საკვლევი თემატიკის აღწერა და მისი მნიშვნელობის დასაბუთება.

უცხო ენის (ინგლისური,რუსული,გერმანული) B2 დონეზე ფლობის  დამადასტურებელი სერთიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული უცხო ენის გამოცდა  ჩატარდება 25 ოქტომბრამდე;სწავლების პირველი სემესტრის დაწყების თარიღია 1 ნოემბერი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მობრძანდეთ უნივერსიტეტში მისამართი ქ. წამებულის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი ოთხაი 605.

ან დარეკეთ ნომერზე: 322 74-61-55; 595 77-83-35

ბრძანების სანახავად იხილეთ მითითებული ბმული

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec