განცხადება 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

პარასკევი, 12 იანვარი 2018 14:06

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა

1. შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიიღება იწარმოებს 2018 წლის 22 იანვრიდან 09 თებერვლის ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე, I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605.
2. შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ:
ა. განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე;
ბ. პირადობის მოწმობის ასლი;
გ. სტუდენტის სასწავლო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება სტუდენტის მიერ გავლილი საგნების მოცულობა (სთ), მიღებული შეფასებები და მინიჭებული კრედიტები. ბარათი დამოწმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბეჭდით და ხელმოწერით;
საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55. 595–77–83–35.

ბრძანების სანახავად გადადით მითითებულ ბმულზე

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec