საგაზაფხულო მიღება სადოქტორო პროგრამებზე

ორშაბათი, 26 თებერვალი 2018 08:34

1. ცხადდება მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე:
1.1. საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია;
1.2. საფრენი აპარატების დაპროექტება;
2. საბუთების მიღება განხორციელდება 2018 წლის 26 თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით;
3. დოქტორანტობის კანდიდატებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
ა) განცხადება რექტორის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ;
დ) ელექტრონული ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
ე) სამხედრო მიწერის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);
ვ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა და სამუშაო გეგმის პროექტი;
ზ) ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონეზე ფლობის სერთიფიკატი; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მოეთხოვებათ ქართული ენის ცოდნა;
თ) საკვლევი თემატიკის აღწერა და მისი მნიშვნელობის დასაბუთება.
4. ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის გამოცდა ჩატარდება 2018 წლის 7 მარტს;

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მსურველებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში მისამართი: ქ. წამებულის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 605.
ან დარეკონ ნომერზე: 322 74-61-55

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 599 36 61 11

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec