სტუდენტთა მე-12 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

სამშაბათი, 17 აპრილი 2018 10:06

2018 წლის 24-25 მაისს ჩატარდება სტუდენტთა მე-12 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია შემდეგი სექციების მიხედვით:
ა) საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია;
ბ) მომავლის ინჟინერია;
გ) ბიზნესის ადმინისტრირება.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec