მაგისტრატურაზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამშაბათი, 11 სექტემბერი 2018 07:25

მაგისტრატურაზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

აპლიკანტს, რომელსაც არ გააჩნია ინგლისური ენის B2 (upper intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი, შიდა საუნივერსიტეტო ინგლისური ენის გამოცდა ჩატარდება მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს, 15 საათზე.

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec