კონკურსი სტუდენტებისთვის!

ორშაბათი, 26 ნოემბერი 2018 08:59

 საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, მიჰყვეთ ბმულებს:

 http://csb.gov.ge/uploads/965478.pdf?fbclid=IwAR1szat2SfuhuSSyOgL2rNqqUcPP0pl-24D7kQeyV9ZIS9_TMkgLymVpxtk

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2256654231237944&id=1607752282794812 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec