პროფესიულ პროგრამებზე მიღება დაიწყო!

ხუთშაბათი, 10 იანვარი 2019 08:04

გამოცხადდა მიღება შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • საჰაერო ხომალდის ტენიკური მომსახურება (B1.1 & B2)
  • საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H)

მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

  • განცხადება სსუ-ს რექტორის სახელზე
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი (კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განცხადების შემოტანის შემთხვევაში დამატებით კანონიერი წარმომადგენლის პირადობისა და კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;
  • სრული ზოგადი განათლების დამდასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ქსეროასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისათის);
  • ინგლისური ენის Bდონის სერტიფიკატი ( სერტიფიკატის არ არსებობის შემთხვევაში ჩატარდება შესაბამისი გამოცდა);
  • პირველი კლასის სამედიცინო სერტიფიკატი (საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL_H) პროგრამაზე შემომსვლელთათვის).

ტესტირება ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დადასტურებისთვის ჩატარდება 2019 წლის 29 იანვარს.

სწავლა დაიწყება 2019 წლის 4 თებერვალს.

საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 8იანვრიდან 2019 წლის 25 იანვრის ჩათვლით, 10 საათიდან 17 საათამდე, I სასწავლო კორპუსი,ოთახი 405.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მსურველებს შეუძლიათ მობრძანდნენ უნივერსიტეტში მისამართი ქ. დედოფლის გამზირი 16, I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 405.

ან დარეკეთ ნომერზე: (032) 274 61 55; (+995) 77 83 35

 

 

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec