პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

სამშაბათი, 20 აგვისტო 2019 08:25

სტუდენტებისათვის, რომლებმაც 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მოიპოვეს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება, რეგისტრაცია დაიწყება 2019 წლის 2 სექტემბერიდან.

რეგისტრაციის გასავლელად დაგჭირდებათა:

  1. სრული საშუალო განათლების ატესტატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. დაბადების მოწმობის ასლი;
  4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
  5. ოთხი ფოტოსურათი, ზომით 3X4-ზე
  6. სურათის ელექტრონული ვერსია.
  7. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ, ფორმა 100 (საინჟინრო ფაკულტეტისათვის) ან სამედიცინო კომისიის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტისათვის)
  8. სწავლების 1 სემესტრის საფასურის გადახდის ქვითარი.

საბანკო რეკვიზიტებია:

შპსსაქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

მისამართი: ქეთევან წამებულის გამზირი #16  

საიდენტ. კოდი: 206155328  

ბანკი: სსპროკრედიტბანკი”- თბილისის ცენტრალური ფილიალი

კოდი: MIBGGE 22

/: # GE67PC0133600100056253 GEL

რეგისტრაცია იწარმოებს 2019 წლის 11 სექტემბრის ჩათვლით, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე.

მისამართ: ქ. წამებულის გამზირი 16. I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 301.

საკონტაქტო ტელეფონი: 274-61-55;

სწავლა დაიწყება 2019 წლის 16 სექტემბერს!

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec