საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის კონკურსის გამარჯვებულები

ორშაბათი, 02 დეკემბერი 2019 12:59

კონკურსის შედეგები

შპსსაქართველოსსაავიაციოუნივერსიტეტში 02-6/01 31.07.2019 წლის ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია კონკურსის გამარჯვებულები არიან: 

ფაკულტეტი

მიმართულება/ქვემიმართულება

აკადემიური თანამდებობა

სახელი, გვარი

საფრენოსნო მომზადების

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე ქვლივიძე

საფრენოსნო მომზადების

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

ასოცირებული პროფესორი

არია ნაზარფარვარ

საინჟინრო

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

ასისტენტი

ბექა ბუიძე

საინჟინრო

საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია

ასისტენტი

მამუკა ზოიძე

ბიზნესის ადმინისტრირების

მენეჯმენტი

პროფესორი

თამარ ქამხაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების

მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი

თამარ რუხაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების

მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი

გიორგი კეპულაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების

მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი

მინდია მინდიაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების

მენეჯმენტი

ასისტენტი

ანტონ გოცაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების

ფინანსები

პროფესორი

გიორგი ცუცქირიძე

ბიზნესის ადმინისტრირების

ფინანსები

ასოცირებული პროფესორი

ნინო გრიგოლაია

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec