ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტოს სტიპენდია სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის

ოთხშაბათი, 05 თებერვალი 2020 11:40

ლატვიის განათლების განვითარების სააგენტომ გამოაცხადა სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის

განაცხადის შევსება/გაგზავნა უნდა მოხდეს 2020 წლის 1 აპრილის ჩათვლით შემდეგი ბმულის გამოყენებით:

http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec