პროგრამის შესახებ

ჩარიცხვის წინაპირობა:

B1/B2 პროგრამებისთვის:

  • სრული ზოგადი განათლების ატესტატი (12 კლასი)
  • B2 დონის დამადასტურებელი ინგლისური ენის სერტიფიკატი ან სასწავლებლის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება
  • „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი

სასწავლო ენა: ინგლისური

პროგრამის მთლიანი ღირებულება: 6000 ლარი

პოტენციური დამსაქმებლები:
ქართული და საერთაშორისო ავიაკომპანიები, აეროპორტები, საავიაციო ტექნიკური მომსახურების საწარმოები, საავიაციო ქარხნები, სასწავლო დაწესებულებები

საშუალო ხელფასი: 500 – 1500$

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 555 33 66 45

+(995) 555 91 67 79

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec