საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - იხილეთ საიტის ძველი ვერსია

სამაგისტრო პროგრამები

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ახორციელებს საბაკალავრო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით :
საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი:
       საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (კომერციული პილოტი)
საინჟინრო ფაკულტეტი:
       საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
       საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
       საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
       ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
       ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტი:
       საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი
       საბუღალტრო აღრიცხვა
       ტურიზმი

კონტაქტი

მისამართი: ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 0103
ტელ.: +995 (32) 277 65 71; +995 (32) 277 31 38;
ფაქსი: +995 (32) 277 65 72
ელ-ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

+(995) 591 26 25 27

ტრენინგ ცენტრი:

+(995) 595 88 44 68 

საბანკო რეკვიზიტები: შპს "საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი".
სს "პროკრედიტბანკის" თბილისის ცენტრალური ფილიალი.
ანგარიშის ნომერი: GE67PC0133600100056253 GEL

2017 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

saministroeqenaec