აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები:

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 17.11.2020 წელს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი ღია  კონკურსის გამარჯვებულები არიან:

ფაკულტეტი მიმართულებააკადემიური თანამდებობასახელი, გვარი
საფრენოსნო მომზადებისსაჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაასოცირებული პროფესორიედუარდ გოგიაშვილი
საინჟინროსაჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციაასისტენტ-პროფესორიმამუკა ზოიძე
საინჟინროსაჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაციაასისტენტ-პროფესორიბადრი ნადარაია