აკადემიური პერსონალი

პროფესორები

 • ტეფნაძე სერგო
 • ვეფხვაძე დემური
 • კოგანი ფელიქსი
 • ბლიაძე სეითი
 • მაისურაძე ანდრო
 • ზაუტაშვილი ვაჟა
 • პაპუნაშვილი ვიქტორი
 • ყიფიანი გელა
 • თავაძე ნინო
 • აფხაიძე ავთანდილი
 • დუმბაძე აკაკი
 • ცირეკიძე გიორგი
 • კაბაშკინი იგორი
 • ნადირაძე თენგიზი
 • ზბრუცკი ოლეკსანდრ
 • კურტანიძე ანა
 • ვახტანგ ჭარაია

ასოცირებული პროფესორები

 • ხოშტარია სიმონი
 • ოდიშარია კორნელი
 • ოკმელაშვილი ნინო
 • ებრალიძე რობერტი
 • მიქაძე ვალერი
 • ბრელიძე მარინე
 • ბზარაშვილი ჯემალი
 • თედეევი იულია
 • კარანაძე ლევანი
 • ლობჟანიძე თამაზი
 • ლორთქიფანიძე მიხეილი
 • მაისურაძე ლაშა
 • ჟამურაშვილი სიმონი
 • ევგენიძე გიორგი
 • ვეფხვაძე თეა
 • იაშვილი ცოტნე
 • თიკანაშვილი ნიკა

ასისტენტი-პროფესორები

 • ტეფნაძე დავითი