ბიბლიოთეკა

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მუშაობს:

ორშაბათი-პარასკევი – 9:00 საათიდან 20:00 საათამდე
შაბათი – 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მოიცავს უნივერსიტეტში არსებული სპეციალობებისათვის საჭირო სასწავლო, სამეცნიერო და დამხმარე ლიტერატურას.

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი აღრიცხულია ელექტრონულ კატალოგში.

საბიბლიოთეკო რესურსებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, რომელიც მოიცავს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ლიტერატურას.

წიგნადი ფონდის ელექტრონული კატალოგი

სადოქტორო ნაშრომები

საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი

ელექტრონული სამეცნიერო ბაზები

Scopus – ბაზა, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას განსაზღვროს კონკრეტული მკვლევარის სამეცნიერო პროდუქტიულობა ციტირებისა და “ს ინდექსის” დათვლის გზით.

Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს: https://www.elsevier.com/solutions/scopus

ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/17532/

Science Direct – არის ერთ-ერთი უდიდესი ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც მოიცავს 12-მილიონიან მონაცემთა ბაზას, 3500 აკადემიურ სტატიასა და 34 000 ელექტრონულ წიგნს.

ScienceDirect-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support 

ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს: support center overview page

Scival Funding (Funding Institutional) მკვლევარებისთვის დაფინანსების სქემებისა და შესაძლებლობების მოძიების დამხმარე ინსტრუმენტი.

Scival Funding (Funding Institutional)-ის რესურსებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად მიყევით   ბმულს: https://www.fundinginstitutional.com

https://www. Elsevier.com 

http://www.webofscience.com
https://guides.erau.edu/az.php?s=33603
http://thirtythousandfeet.com/database.htm

ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს: support center overview page