მოთხოვნები სტუდენტისათვის სასწავლო პროგრამის დასაწყებად:

  • ასაკი – მინიმუმ 18 წლის;
  • B2 დონის ინგლისური ენის სერთიფიკატის ფლობა, ან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება.

დეტალური ინფორმაციის, ან/და რეგისტრაციისთვის, მიმართეთ: a.dosmishvili@ssu.edu.ge (ანა დოსმიშვილი)