რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

გიორგი მუშკუდიანი
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 599 14 12 64
ელ.ფოსტა: gi.mushkudiani@ssu.edu.ge

I კორპუსი, III სართული, ოთახი 302