• ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უნივერსიტეტისგან 1 წლის განმავლობაში 1000 ლარიანი ოდენობის თანადაფინანსება
  • თანადაფინანსება გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ სემესტრის ბოლოს ქულების საშუალო ჯამი 91 და მეტია.