რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში

გიორგი იანსარიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 599 74 20 40
ელ.ფოსტა: g.inasaridze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 403