რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში

დიმიტრი ლომიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 555 33 66 45
ელ.ფოსტა: d.lomidze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 403