ფინანსური სამსახურის უფროსი

ეკატერინე ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 599 121 010
ელ.ფოსტა: ekajamagidze@mail.ru

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 404