მოთხოვნები სტუდენტისათვის სასწავლო პროგრამის დასაწყებად:

  • ჯანმრთელობა – 1-ლი, ან მე-2 კლასის სამედიცინო სერთიფიკატი;
  • ასაკი – PPL (A) კანდიდატი უნდა იყოს მინიმუმ 16 წლის;
  • ინგლისური ენის დონე – (A2).

პროგრამის შემადგენელი ნაწილები:

  • კერძო პილოტების თეორიული ცოდნის მომზადების პროგრამა (თვითმფრინავები) (130 საათი);
  • პილოტის პრაქტიკული მომზადების საჰაერო ხომალდების პროგრამა (45 საათი).

დეტალური ინფორმაციის, ან/და რეგისტრაციისთვის, მიმართეთ: a.dosmishvili@ssu.edu.ge (ანა დოსმიშვილი)