პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მენეჯერი:

ბექა ბუიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 598 64 44 07
ელ.ფოსტა: b.buidze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 402
ტელ.: (+995 032) 277 53 10