სამენოვანი სამეცნიერო ჟურნალი “საჰაერო ტრანსპორტი” (მასალა ხელმისაწვდომია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე):

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2021/10/ჟურნალ-საჰაერო-ტრანსპორტის-2021-წლის-პირველი-ნომერი-1-1.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2021/05/საჰაერო-ტრანსპორტი-2020.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2019.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2017.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2016.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2015.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2014.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2013.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2012.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2011.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2010.pdf

https://ssu.edu.ge/wp-content/uploads/2020/06/საჰაერო-ტრანსპორტი-2009.pdf