რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

გიორგი ცირეკიძე
საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 032) 277 25 16
ელ.ფოსტა: g.tsirekidze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, III სართული, ოთახი 302