რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში

ეკატერინე ქვლივიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 032) 277 25 16
ელ.ფოსტა: e.kvlividze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 403