რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში


საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 032) 277 25 16
ელ.ფოსტა: 

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 403