რექტორის მოადგილე საფრენოსნო მომზადების დარგში

ზაზა სართანია
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 032) 277 25 16
ელ.ფოსტა:  d.sartania@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 403