საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება-ვაკანსია იურისტი

შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე – იურისტი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1
სამუშაო ადგილი: თბილისი

სამუშაო გრაფიკი სრული

ფუნქციები

კომპანიის საქმიანობის იურიდიული მხარის გამართულად, სტანდარტების და კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართვა;კომპანიის ხელშეკრულებების სტანდარტული (მათ შორის ინგლისურენოვანი) ნიმუშების შემოწმება და ანალიზი, სათანადო რეკომენდაციების მომზადება;მნიშვნელოვანი, არასტანდარტული ან რთული შინაარსის ხელშეკრულებებისა თუ კომპანიის სახელით გასაფორმებელი სხვა დოკუმენტების (მათ შორის ინგლისურენოვანი დოკუმენტების) პროექტების შემუშავება ან არსებული პროექტების ანალიზი;არასტანდარტული ხელშეკრულებების (მათ შორის ინგლისურენოვანი ხელშეკრულებების) გაფორმებისას მოლაპარაკებების პროცესში მონაწილეობა;კომპანიის საჭიროებისათვის ბრძანებების პროექტების მომზადება, ასევე სხვა სამსახურებისათვის მათი სტანდარტული ნიმუშების მომზადება, ასევე სხვა თანამშრომლების მიერ ბრძანების მომზადებისას მათი რევიზია სამართლებრივად და დოკუმენტის ნორმატიული ტექნიკის გამართულობის კუთხით;მისი საქმიანობის ფარგლებში კომპანიის პრაქტიკის განზოგადება, პრობლემურ სამართლებრივ საკითხებზე სამართლებრივი დასკვნების, რეკომენდაციების მომზადება;მის კომპეტენციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასამართლოსა თუ სხვა ორგანოებსა და დაწესებულებებში არსებული პრაქტიკისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ფლობა და მუდმივი განახლება;მოქმედ კანონმდებლობაში და სტანდარტებში ცვლილებებისა და სიახლეების რეგულარული მონიტორინგი და მათი სამუშაო პროცესში დანერგვა;საქმიანობის სფეროში არსებული ინოვაციების და საუკეთესო პრაქტიკის მოძიება და დანერგვა;კომპანიის ხელმძღვანელობისა თუ უშუალო ხელმძღვანელის მიერ დაკისრებული სხვადასხვა მოვალეობების შესრულება.

კვალიფიკაცია

 1. უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 2. პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში;
 3. ადმინისტრაციულ ორგანოებში საქმის წარმოების გამოცდილება;

სასამართლო წარმომადგენლობის გამოცდილება;

 1. სახელმწიფოს 50% და მეტი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის ცოდნა;
 2. სასურველია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა (სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით);
 3. ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა;
 4. სასურველია რუსული ენის ცოდნა

უნარ-ჩვევები

 1. გუნდური მუშაობის უნარი;
 2. პასუხისმგებლობის აღების უნარი;
 3. გადაწყვეტილების მიღების, პრიორიტეტების განსაზღვრისა და  ორგანიზებული საქმიანობის წარმართვის უნარი;
 4. პრეზენტაციის და ეფექტური მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;
 5. ეფექტური ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის უნარი;

შეზღუდულ ვადებში ეფექტური მუშაობის უნარი

ტექნიკური უნარჩვევები

 1. კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა:
  1. MS Word
  1. MS Excel
  1. MS PowerPoint
  1. MS Outlook

Codex

მსურველებმა უნდა გამოაგზავნოთ სააპლიკაციო ფორმა (იხ. მიმაგრებული ფაილი) ელ. ფოსტაზე: hr@airports.ge და სათაურში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება. ვაკანსიაზე განიხილება მხოლოდ ის კანდიდატურა, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

თქვენ მიერ CV-ს გამოგზავნით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ შპს “საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ” დაამუშავოს თქვენი პერსონალური მონაცემები დასაქმების მიზნით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, გადასცეს აღნიშნული მონაცემები მის კონსულტანტებს. თქვენი პერსონალური მონაცემები შეინახება შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში 1 წლის ვადით.

გისურვებთ წარმატებას!

შპს “საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება”

მის: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, თბილისი, 0158

ელ-ფოსტა: hr@airports.ge
ვებ-გვერდი: http://www.airports.ge