სოციალური დაფინანსების პროგრამა ბაკალავრებისთვის

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარდგინებით, განსაზღვრავს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობასა და პირობებს, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

სტუდენტები განცხადებას არეგისტრირებენ ელექტრონულად 2021 წლის 10 სექტემბრიდან 2021 წლის პირველი ოქტომბრის ჩათვლით.

დეტალების გასაცნობად შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ ჩატვირთული ფაილები