ფინანსური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

ეკატერინე ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 599 12 10 10
ელ.ფოსტა: e.jamagidze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 404