ჩატარებული კვლევები:

 • МНТЦ- პროექტი G-060 ცვალებადი გეომეტრიის ხრახნი და მისი მართვის საშუალებები.
 • საჰაერო ხრახნისთვის ინტეგრირებული მუდმივმაგნიტებიანი ძრავა-გენერატორული მოწყობილობების შექმნა.
 • საავიაციო აირტურბინული ძრავას ტურბინის ნიჩბების გაგრილების სიტემის მუშაუნარიანობის სტაბილურობის გაზრდა.
 • ეკოლოგიური კატასტროფების პრევენცია დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატების გამოყენებით.
 • განზოგადებული ფუნქციების გამოყენებით ფირფიტოვანი კონსტრუქციების გაანგარიშება.
 • ტურბულენტური აეროდინამიკური ნაკადების მათემატიკური მოდელირება ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენების შესწავლის მიზნით.
 • ონტოლოგიური მოდელი ადამიანურ კომპეტენციათა შეფასებისთვის საქართველოს საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემაში.
 • საფრენი აპარატების კომპოზიტური შემონაკერების სიმტკიცეზე ანგარიშის მეთოდების შედარებითი ანალიზი.

დოქტორანტებისა და მაგისტრანტების უცხოეთში განხორციელებული კვლევითი ვიზიტები:

 1. ავიამშენებელი კორპორაცია ,,ბოინგი“, აშშ.
 2. ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტი, რიგა, ლატვია, 2017 და 2018 წლები
 3. ტალინი, ესტონეთი, 2017 წელი, 8-10 ნოემბერი
 4. ათენი, საბერძნეთი, 2018 წელი, 6-7 ნოემბერი
 5. ბარსელონა, ესპანეთი, 2019 წლის ივნისი
 6. ლას-პალმასი, ესპანეთი, 2019 წლის მარტი
 7. ჩეხეთი, ოსტრავის ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2019 წლის, 23-24 მაისი