ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:

დავით ტეფნაძე
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 595 44 44 34
ელ.ფოსტა: d.tepnadze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 402
ტელ.: (+995 032) 277 53 10

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მენეჯერი:

ბექა ბუიძე
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 598 64 44 07
ელ.ფოსტა: b.buidze@ssu.edu.ge

I კორპუსი, IV სართული, ოთახი 402
ტელ.: (+995 032) 277 53 10