პირველი სტენდური მოხსემენა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ყოველწლიურ საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენეციაზე წარმოდგენილია რუსეთის ცენტრალურ აერო-ჰიდროდინამიკურ ინსტიტუტში (ФГУП ЦАГИ) მოღვაწე ჩვენი თანამემამულის ირაკლი კაჭარავას მოხსენება თემაზე „ავიაციის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე საავიაციო მეცნიერების მდგომარეობიდან გამომდინარე“ (Тенденции развития авиации с точки зрения современного состояния авиацонной науки). ავტორი მოხსენებაში ეხება უაღრესად საინტერესო საკითხებს და დარწმუნებულია საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტებიც ჩაებმებიან ავიაციის მომავლის შექმნის პროცესში.

მოხსენება დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილების სახით: