ღია კარის დღე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში!

მიმდინარე წლის 28 სექტემბერს, 13 საათზე, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში “მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018”-ის ფარგლებში ღია კარის დღე გაიმართა.

დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა ქონდათ მიეღოთ ამომწურავი პასუხები ყველა თემასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე და დაეთვალიერებინათ უნივერსიტეტის შიდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.