საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სტუდენტთა რიგით XIII ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია გაიმართება.

იმდინარე წლის 28 მაისს, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში სტუდენტთა რიგით XIII ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციაგაიმართება.

კონფერენციის გახსნის ცერემონიალი იქნება 28 მაისს, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსი, VII სართული, საკოენფერენციო დარბაზში. ს

სექციების იმუშავებს შემდეგნაირად:

  • 28-29 მაისი, I სასწავლო კორპუსი, VII სართული, საკონფერენციო დარბაზი.
  • აუდიტორია 227, II სასწავლო კორპუსი

კინფერენციის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართება მიმდინარე წლის 5 ივნისს, 13 საათზე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის I სასწავლო კორპუსი, VII სართული, საკონფერენციო დაბაზში.