საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტსა და აიბი-მთიებს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი!

მემორანდუმის მიზანია ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება!