საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა ახალი საგანამანათლებლო პროფესიული პროგრამა დაამატა

მიმდინარე წლის14 მაისს გაიმართა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა. 

სხდომაზე განიხილებოდა საკითხი საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ.

საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილების შედეგად საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტმა მოიპოვა “საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცა (CPL-A)” საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლება!