ბრძანება 2017-2018 წლის I სემესტრის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ

2017-2018 წლის I სემესტრის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ ბრძანების სანახავად იხილეთ მითითებული