განცხადება 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ ცვლილებების შეტანის შესახებ

2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის აკადემიური კალენდრის განსაზღვრის შესახებ ცვლილებების შეტანის შესახებ ბრძანება იხილეთ მითითებულ